تبلیغات
وبـلاگ تـخـصـصـی حـسابداری و حسابرسی - ثبت رویدادهای مالی (1)
وبـلاگ تـخـصـصـی حـسابداری و حسابرسی
کفی بالله حسیبا

مرتبه
تاریخ : 8 شهریور 89
بنام خدا

آبرو بخش آب یا عباس   

 

ادامــــــــه 

 ثبت رویدادهای مالی  

 درسیستم حسابداری برای هرکدام از حسابها ی دارایی ؛بدهی و سرمایه یک مدرک جداگانه نگهداری میشود . ودر آن تمام دریافت و پرداختهای ناشی از معاملات ثبت میشود

مدرکی را که برای ثبت افزایشها و کاهشهای هرکدام از دارائیها و بدهیها و سرمایه بکارمیرود حساب گویند

حساب پایه اصلی سیستم حسابداری و وسیله ایست که اطلاعات مربوط به تغییرات هر یک ازاقلام دارایی و بدهی و سرمایه در آن جمع آوری میشود.تا مشخص شود مثلا برای هر حساب مبلغ بدهی یا میزان موجودی کالا جهت تامین نیاز یکماه و یا پول کافی برای پرداخت حقوق وجود دارد و یا چقدر نیاز هست تا فراهم شود

جریان اطلاعات در سیستم حسابداری

اطلاعات مربوط به رویدادهای مالی پس ازورود به سیستم اطلاعاتی حسابداری و تجزیه وتحلیل به زبان حسابداری (بدهکار و بستانکار) در سند حسابداری ثبت میشود

در تنظیم فهرست حسابها باید

- نام هر حساب که ماهیت آنرا بروشنی بیان میکندانتخاب شود.

- تعداد حسابها به تناسب نیازهای موسسه انتخاب شود.

- حسابها به ترتیب انعکاس در صورتهای مالی در فهرست حسابها منعکس شود.

- حسابها به ترتیبی شماره گذاری شود که شماره هر حساب نوع و طبقه آن حساب را مشخص کند.  

مثلا : دارایی باعدد(۱) بدهی (۲) سرمایه (۳) درآمد (۴) وهزینه با عدد (۵) آغاز شود.

پس از صدور سند حسابداری این اطلاعات در دفتر روزنامه ثبت و از آنجا به دفتر کل منتقل میشود

به منظور حصول اطمینان نسبی ازثبت وانتقال صحیح اطلاعات به صورت دوره ای (پایان هر هفته یا ماه ) از مانده حسابهای دفتر کل ؛ ترازآزمایشی تهیه میشود

درپایان هر دوره مالی نیز پس از انجام یکسری عملیات حسابداری از جمله اصلاح حسابها صورتهای مالی تهیه میشود.

صورتهای مالی شامل: ترازنامه،صورتحساب سود و زیان،صورت سود(زیان) انباشته، و صورت گردش وجوه نقد میباشد.

رویداد مالی = سندحسابداری =»دفترروزنامه=»دفتركل=»ترازآزمایشی=»صورتهای مالی

معمولا برای هررویدادمالی یك سندحسابداری صادرمیشود امادربعضی شرایط میتوان برای

چند رویداد مالی یك سند حسابداری صادركرد.

دفترروزنامه ای كه در آن فقط یكنوع خاص از رویدادمالی ثبت میشود دفترروزنامه اختصاصی

گویند.مثل دفتر روزنامه خرید.

طبق ماده  7 قانون تجارت . دفترروزنامه عمومی دفتریست كه تاجرباید همه روزه مطالبات،

دیون، ودادو ستد تجاری. معاملات راجع به اوراق تجارتی (خرید،فروش،ظهرنویسی) را به

هر اسم و رسمی كه باشد و وجوهی را كه برای مخارج شخصی خود برداشت میكند ،در آن

ثبت كند.

طبق ماده 8 قانون تجارت .دفتركل دفتری است كه تاجر باید كلیه معاملات را لا اقل هفته ای

یكمرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلف آنرا برحسب سرفصل یا كد گذاری حسابها

هركدام را در صفحه مخصوص خود بطور خلاصه ثبت كند.

مانده گیری حسابهای دفتركل

برای مانده گیری هر حساب كافی است كه مابه التفاوت جمع اقلام بدهكاروبستانكارثبت شود.


دفتر معین :

برای جلوگیری ازمشكل نگهداری چندین حساب (مثلا حسابهای پرداختنی)دریك حساب كل و

ایجاد سهولت و دقت در نگهداری حسابها دركناردفتركل نگهداری میشود.

درصورتیكه برای حسابی دفترمعین نگهداری شودبه حساب دفتر كل آن حساب كنترل گفته

میشود.مثلاحساب كنترل حسابهای پردداختنی

ترازآزمایشی :

بمنظوراطمینان از جمع تساوی (جمع مانده های بدهكار با جمع مانده های بستانكار) ازتراز

آزمایشی استفاده میشود.

ترازآزمایشی دوهدف كلی زیر را تامین میكند.

الف) اثبات تساوی اقلام بدهكارو بستانكار دفتركل

ب  ) فراهم آوردن اطلاعات لازم  برای تهیه گزارشات مالی پایان دوره

سرمایه گذاری مجدد و برداشت:

از جمله رویدادهایی است كه منجر به تغییر حق مالی صاحب سرمایه میشود.

سرمایه گذاری مجدد دارایی یك موسسه را افزایش میدهد .در مقابل در طرف دیگر معادله 

حسابداری سرمایه افزایش میابد.(بستانكار می شود)تا تعادل معادله حفظ شود.

سرمایه گذاری مجدد میتواند بصورت نقدی یا غیر نقدی باشد.

ازانجا كه برداشت شخصی مالك موسسه ممكن است برگشت داده شود.لذا برداشت مستقیم

بحساب بدهكار سرمایه منظور نمیشود.بلكه در حسابی بنام برداشت ثبت میشود و در صورت

عدم برگشت در پایا ن سال بحساب سرمایه منظور میشودومانده آنرا كاهش میدهد.
طبقه بندی: ثبت رویدادهای مالی (1)، 
برچسب ها: ثبت، رویدادهای، مالی (1)،
ارسال توسط محمد فراهانی

VPN setup

قالب وبلاگ

دانلود رایگان