تبلیغات
وبـلاگ تـخـصـصـی حـسابداری و حسابرسی - ثبت رویدادهای مالی (2) درآمد و هزینه
وبـلاگ تـخـصـصـی حـسابداری و حسابرسی
کفی بالله حسیبا

آبروبخش آب یا عباس

حضرت حیدر به نام فاطمه حساس بود

خلقت از روز ازل مدیون عطر یاس بود

ای که ره بستی میان کوچه ها بر فاطمه

گردنت را می شکست آنجا اگر عباس بود

 

ادامـــــه: درآمد و هزینه

درآمـــــــد :

درآمد، بهای كالای فروش رفته و یا خدمات انجام شده است .

مبلغ درآمد برابراست با حاصل جمع وجوه دریافتی و مطالبات شركت .

درآمد موجب افزایش سرمایه میشود.

درآمد هنگامی در دفاتر ثبت میشود كه كالای فروش رفته به مشتریان تحویل و یا خدماتی برای آنان انجام شود.

چون درآمد باعث افزایش سرمایه میشود ، نحوه ثبت افزایش و كاهش آن مثل حساب سرمایه است .

 هــزیــنـــه :

هزینه بهای تمام شده كالای فروش رفته یا خدمات انجام شده به منظور كسب درآمد و یا مخارجی است كه برای كسب درآمد پرداخت شده است .

چون هزینه باعث كاهش سرمایه میشود لذا نحوه ثبت آن بر عكس حساب سرمایه است .

براساس فرض تعهدی اگروجه نقد وصول شده باشد ولی درآمد تحقق نیافته باشد و یااگر وجه نقد پردا خت شده باشد اما هزینه تحمیل نشده باشد،نمیتوان درآمد و هزینه را شناسایی كرد.

لذا فرض بر تحقق درآمد یا تحمیل هزینه است بدون توجه به زمان دریافت یا پرداخت وجه مربوطه .

 چنانچه قبل از فروش وجهی دریافت شده باشد نمیتوان آنرا دریافت فرض كرد بلكه نوعی بدهی است تحت عنوان پیش دریافت .

براس تعیین سود یا زیان خالص باید هزینه های انجام شده در طی یك دوره مالی از درآمد تحقق یافته در همان دوره كسر گردد.(اصل تطابق).

 هنگامیكه یك رویداد معین هم بر درآمد و هم بر هزینه اثر میگذارد هر دو جنبه این رویداد باید در همان دوره مالی شناسایی و ثبت گردد.

  پیش پرداخت هزینه :

چنانچه وجوه پرداختی موسسه مربوط به مخارجی باشد كه منفعت حاصله از آن به دوره های آتی تسری پیدا كند تحت عنوان یك دارایی بنام پیش پرداخت ثبت خواهد شد.

میرزا تقی‌خان امیرکبیر


میرزا تقی‌خان امیرکبیر

طبقه بندی: ثبت رویدادهای مالی (2) درآمد و هزینه، 
برچسب ها: ثبت، رویدادهای، مالی، (2)، درآمد، هزینه،
ارسال توسط محمد فراهانی

VPN setup

قالب وبلاگ

دانلود رایگان