تبلیغات
وبـلاگ تـخـصـصـی حـسابداری و حسابرسی - ضرورت اصلاح حساب - اصلاح حساب وجوه پرداختی (1)
وبـلاگ تـخـصـصـی حـسابداری و حسابرسی
کفی بالله حسیبا

                                                                           بنام خدا

                                                                 آبروبخش آب یا عباس

                    ضرورت اصلاح حساب - اصلاح حساب وجوه پرداختی (1) 
جمال حق زسرتاپاست عباس               بیکـتائی قسم یکتاست عباس

 شـب عشاق راتاصبح محشر                 چراغ روشن دلهاست عباس

اگرچه زاده ام البنین اســـت             ولیـکـن مادرش زهراست عباس

 بـــنازم غـیرت وعشق و وفارا              ازآندم علقمه تنهاست عباس

 کـه در دنیا بود بابوالحوائج                   شفیع محشرعقباست عباس

                                         *********

با توجه به اهمیت و ضرورت بحث اصـــلاح حسابها در پایان دوره مالی و واقعی

نمودن حسابهای دوره سعی میشود تا این بخش با دقت و توضیحات بیشتری ارائه

گردد.

ضرورت اصلاح حساب:

برای شناخت چگونگی اصلاح حسابها لازم است با مفاهیم زیر آشنا شویم .

 1- روش نقدی:

در اینروش درآمدها وهزینه ها در زمان دریافت و پرداخت وجه نقد،شناسایی و ثبت میشوند.

در صورت استفاده ازروش نقدی ٬ سود خالص یكدوره مالی برابراست با وجوه نقد دریافتی بابت درآمدها منهای وجوه نقد پرداختی بابت هزینه ها.

۲- روش تعهدی:

درآمدها بهنگام تحقق وهزینه ها در زمان وقوع٬ شناسایی و در دفاترثبت میشود. هرچند وجه نقدی بابت درآمدها و هزینه ها دریافت و پرداخت نشده باشد.

ثبت های اصلاحی :

اگر برخی درآمدها وهزینه های دوره در دفاتر ثبت نشده باشد٬ باید ابتدا آنها را شناسایی و سپس ازطریق ثبت های مناسب دردفترروزنامه وانتقال به دفتر کل ٬ حسابها اصلاح شوند.که به آنها ثبت های اصلاحی میگویند.

اصلاح حسابها درپایان دوره مالی بر اساس "اصل تطابق هزینه ها با درآمدها " یا اصل تطابق صورت می پذیرد . ثبت هــــای اصلاحی در مورد معاملاتی است كه مربوط به بیش از یك دوره مالی است . مثل اثاثه اداری كه در یكسال خریداری اما در چندین سال مستهلك میگردد یا پیش پرداختها .

به اینگونه حسابها ، حـسـابهای مخلوط نیز میگویند.لذا قسمتی از مانده آنها مربوط به صورت سود و زیان دوره مالی جاری است و قســمت دیــگر مـــانده آن مربوط به ترازنامه است و به سال بعد منقل میشود.مثل پیش پرداختها.


 ثبت های اصلاحی شامل : حسابهای 1-  پیش پرداخت هزینه (بیمه ، اجاره ، ملزومات ، استهلاك دارایی ثابت بجز زمین) كه باید بین دو یاچند دوره مالی تقسیم شود .       و2- پیش دریافت درآمد (حــق الـزحمه دریافـتـی بابت خدمتی كه انجام نشده ،حق آبونمان یا اشتراك روزنامه ) 3- هــزیـنـه ها و زیانهای ثبت نشده (حقـوق پرداختی به كاركنان موسسه ، بهره پرداختی تا پایان دوره مالی ، زیان مطالبات مشـكوك الوصول و زیان اسناد مشكوك الوصول) و 4- درآمـدهای ثبت نشده (حق الزحمه خدمات انجام شده كه تا پایان دوره به حیطه وصول درنیامده ( بهره جمع شده تا پایان دوره مالی )   و 5- موجودی كالا در پایان دوره مالی  


- پیش پرداخت هزینه :

عبارتست از مبالغی كه بابت دریافت خدمات درآینده پرداخت میشود.و باید بین دو یا چند دوره مالی تقسیم شود.


بهنگام پرداخت وجوهی به منظور خرید خدمات دو رویه اتخاذ میگردد:


الف ) روش ثبت وجوه پرداختی در حسابهای دارایی.

دراین روش هنگام خرید (ملزومات) وجوه پرداختی دربدهكاریك حساب دارایی بنام حساب پیش

 پرداخت (ملزومات،اجاره،بیمه)ثبت میشود.

مثال:فرض كنید دراول مهرماه مبلغ 000ر210 ریال بابت حق بیمه 18ماه آینده پرداخت شود.


۱/۷ پ . پ بیمه            000ر210

                   صندوق (بانك)                    000ر210


در پایان سال مالی، ثلث پ . پ هزینه شده و حساب پ . پ اصلاح میگردد و مبلغ هزینه قطعی

 شده در حساب سود و زیان منظور میشود.


۲۹/۱۲  هزینه بیمه 000ر70

                  پ . پ بیمه                         000ر70طبقه بندی: ضرورت اصلاح حساب - اصلاح حساب وجوه پرداختی (1)، 
برچسب ها: ضرورت، اصلاح، حساب، وجوه، پرداختی، (1)،
ارسال توسط محمد فراهانی

VPN setup

قالب وبلاگ

دانلود رایگان