تبلیغات
وبـلاگ تـخـصـصـی حـسابداری و حسابرسی - اصلاح حساب - وجوه دریافتنی (2)
وبـلاگ تـخـصـصـی حـسابداری و حسابرسی
کفی بالله حسیبا

مرتبه
تاریخ : 8 شهریور 89
دامه اصلاح حساب وجوه دریافتی

- در مورد وجوه دریافتی بابت انجام خدمات و تحویل كالا نیز مانند مورد وجوه پرداختی  یكی ازدو روش ذیل اتخاذ میشود.

الف ) روش ثبت وجوه دریافتی در حسابهای بدهی

دراین روش وجوه دریافتی دربستانكار یك حساب بدهی(پیش دریافت)ثبت میشود.


1/10 صندوق (بانك )    000ر180

                     پیش دریافت (اجاره )     000ر180

      بابت وصول مال الاجاره 6 ماهه


در پایان سال نیمی از مبلغ فوق به حساب درآمد منتقل میشود. ولذا:


12/29  پیش دریافت اجاره 000ر90

                                   درآمد اجاره  000ر90

           بابت ثبت درآمد اجاره مستغلات

 

ب ) روش ثبت وجوه دریافتی در حساب درآمد.

دراین روش وجوه دریافتی دربستانكاریك حساب درآمد بنام درآمداجاره مستغلات یا بیمه و... ثبت میشود.


4/5       صندوق (بانك ) 000ر120

                       درآمد حق اشتراك 000ر120

               بابت وصول آبونمان یكساله


  تا پایان سال مالی چون اشتراك به پایان نمیرسد و باید در سال بعد نیز مجله چاپ و

تحویل گردد  لذا مانده حساب درآمد در پایان سال را نمیتوان درآمد قطعی تلقی كرد و

باید مقدادیری را  كه  مربوط به خدمات در طی دوره است محاسبه وازحساب درامد

حق اشتراك كسر و  به حساب پیش  دریافت حق اشتراك انتقال داد.

ولذا چنانچه مثلاجمع وصولی یك مجله ازمشتركین 000ر950ر2 باشد و معادل20 %

ازمجله تا پایان سال توزیع نشده باشد ، داریم : 


درآمد حق اشتراك سال     000ر360ر2 = 000ر590 - 000ر950ر2

 

12/29  درآمد حق اشتراك  000ر590 

                پیش دریافت درآمد حق اشتراك   000ر590

          اصلاح حساب درآمد حق اشتراك

حساب درآمد حق اشتراك موقتی ومانده آن به خلاصه سود و زیان منتقل میشود .

و پیش دریافت (حق اشتراك) در زمره حسابهای دائمی (بدهی) بوده و به سال بعد

منتقل  میشود. چون این مانده با روش ثبت وجوه دریافتی در حسابهای درآمد منافات

دارد درابتدای دوره مالی جدید یك آرتیكل معكوس میزنیم.


 1/1  پیش دریافت حق اشتراك   000ر590

                             درآمد حق اشتراك    000ر590

 

رویه دوم در مواردی كه اكثر بدهی ها در كوتاه مدت تبدیل به درآمد شود بهتر است

 

مثلا :چنانچه بهره متعلق به دوره مالی آینده سفته های صادره تنزیل شده موسسه

ای مبلغ۰۰۰ر۱۲ ریال باشد . در پایان ضمن عملیات اصلاحی آرتیکل زیر را داریم .

در مورد هزینه بهره ،


هنگام صدور سفته معادل نزول متعلق در بدهکار حساب هزینه بهره ثبت میشود.

مثلا : سفته چهار ماهه در اول خرداد بمبلغ اسمی ۰۰۰ر۱۰۰ ریال و با نزول ۹٪ صادر

و در مقابل ۰۰۰ر۹۷ ریال در اختیار وام دهنده قرار میگیرد .لذا داریم :

۱/۳  صندوق          ۰۰۰ر۹۷

       هزینه  بهره     ۰۰۰ر۳ 

                      اسناد پرداختنی      ۰۰۰ر۱۰۰

             صدور سفته ۱۲۰ روزه و تنزیل ۹٪

در این روش‌ ، هزینه بهره ،هزینه ای است به مبلغ استفاده از وام در تمام مدت وام

 لذا سفته هایی از این قبیل که در دست وام دهنده گان است و سررسید آن در دوره

مالی آینده می باشد باید ضمن عملیات اصلاحی پایان دوره معادل نزول متعلق به

قسمتی از مدت وام که در دوره مالی بعدی قرار دارد از حساب هزینه بهره برگشت

داده شود و به بدهکارحساب پیش پرداخت بهره انتقال یابد.

       ۲۹/۱۲ پ .پ بهره  ۰۰۰ر۱۲

                          هزینه بهره   ۰۰۰ر۱۲ 

        انتقال هزینه بهره متعلق به سال بعد به حساب پیش پرداخت 

و چون پیش پرداخت بهره از حسابهای دارائیست و مانده آن در قسمت دارایی جاری

ترازنامه نوشته میشود در ابتدای دوره مالی بعد باید مانده حساب پیش پرداخت بهره

ضمن یک آرتیکل معکوس به حساب هزینه بهره برگشت داده شود .

۱/۱  هزینه بهره   ۰۰۰ر۱۲

            پ . پ بهره           ۰۰۰ر۱۲ 

    انتقال مانده پ .پ بهره حساب هزینه بهره

http://chzgifs.files.wordpress.com/2010/08/charliebrowned_sg.gifطبقه بندی: اصلاح حساب - وجوه دریافتی (2)، 
برچسب ها: اصلاح، حساب، وجوه، دریافتنی،
ارسال توسط محمد فراهانی

VPN setup

قالب وبلاگ

دانلود رایگان