تبلیغات
وبـلاگ تـخـصـصـی حـسابداری و حسابرسی - نحوه صدورسندحسابداری حقوق ودستمزد پرداختنی وپرداخت شده
وبـلاگ تـخـصـصـی حـسابداری و حسابرسی
کفی بالله حسیبا


 
 
 

 
در زیر با یک مثال ساده سند حقوق ثبت می شود:

فرض اول:


فرض بر این است که شرکتی به پرسنلی 5،000،000 ریال حقوق پرداخت می نماید که تماما مشمول بیمه و مالیات می باشد ثبت هزینه حقوق به شرح ذیل می باشد .

هزینه حقوق و دستمزد
                                    5،000،000
23% بیمه سهم کارفرما
                                  1،150،000
            سازمان تامین اجتماعی               
                                   1،500،000 
           
وزارت دارایی ( مالیات)                                                   273,000   
           حقوق پرداختنی                
                                              4،377،000

فرض دوم:

فرض بر این است که شرکتی به پرسنلی 5،000،000 ریال حقوق پرداخت می نماید که از این

 

مبلغ 2،000،000 ریال پاداش غیر مستمر باشد (مبلغ 2،000،000  معاف از بیمه می باشد )

شرح اقلام غیر مشمول


هزینه حقوق و دستمزد                                       5،000،000
23% بیمه سهم کارفرما
                                       690,000
   سازمان تامین اجتماعی                                                          900،000   
   وزارت دارایی ( مالیات)                                                           273,000   
   حقوق پرداختنی                                                                    4,517,000       
نحوه محاسبه بیمه


                            5000،000 -2000،000=3000،000
                                     3000،000*30%=900،000


فرض سوم:

 


    به فرض پرداخت حقوق و دستمزد به مبلغ 6،000،000 ریال كه از این

 

 6،000،000  ریال 5،000،000 ریال اون مشمول بیمه و مالیات است.

(آیتم های مشمول و معاف از بیمه و مالیات در پایان جواب ارائه می شود)


محاسبه مالیات:


                           83،333 = 10%* 833،333=4،166،667 - 5،000،000


در اینجا 4،166،667 معافیت حقوق ماهیانه است كه سالانه معادل 50000000 ریال میشود.


محاسبه بیمه:

       20% بیمه سهم كارفرما                        1،000،000=20%*5،000،000

       3% بیمه بیكاری باز هم هم كارفرما      150،000=3%* 5،000،000

         7% بیمه سهم كارگر                               350،000=7%*5،000،000


سند حسابداری مربوطه:


    هزینه حقوق و دستمزد      6000000

    هزینه بیمه سهم كارفرما     1150000

                         بیمه پرداختنی(تامین اجتماعی)             1،500،000

                    مالیات پرداختنی (دارایی)                   83،333

                         حقوق و دستمزد پرداختنی                           5،566،667در مثالهای فوق در خصوص حقوق و دستمزد پرداختنی موارد مشمول بیمه ومالیات كه توضیح آن

 قبلا ارائه شده بود نیز به كار رفته است .

بطور خلاصه :


در زمان ثبت سند داریم :


هزینه حقوق و دستمزد      ***
هزینه بیمه سهم کارفرما    ***
                            حقوق پرداختنی  ***
                            بیمه پرداختنی    ***
                            مالیات پرداختنی  ***   سند حسابداری مربوط به حقوق پرداختنی معمولا میبایستی به عنوان آخرین سند در

 پایان هر ماه صادر گردد .

 
سند حقوق ودستمزد پرداخت شده:


حقوق و دستمزد پرداختنی                                            4،377،000

                     بانک                                                             
4،377،000
در زمان پرداخت:


 حقوق پرداختنی    ***
 بیمـه پرداختنی     ***
 مالیات پرداختنی   ***
                     بانک     ***و در آخر:

كلیه ثبتهای مربوط به حقوق و دستمزد پرداختنی و پرداخت شده :


هزینه ی حقوق و دستمزد      ×××××××

              بیمه سهم کارفرما                  ××××

              مالیات حقوق و دستمزد           ××××

              وام                                     ××××

              مساعده                               ××××

              بدهی به شرکت تعاونی            ××××

              صندوق و اجرا                      ××××

              حقوق و دستمزد پرداختنی        ××××

بابت محاسبه و ثبت لیست حقوق و دستمزد       


هزینه ی بیمه های اجتماعی     ××××××××

             بیمه اجتماعی پرداختنی            ××××

             بیمه بیکاری پرداختنی              ××××

بابت محاسبه و ثبت بیمه 3% و 20% پرداختنی


آشنایی با ثبت های پرداخت حقوق و دستمزد

حقوق و دستمزد پرداختنی     ××××××

                 حساب بانک                   ××××××

بابت پرداخت حقوق و دستمزد کارگران موسسه

بیمه اجتماعی پرداختنی        ××××××

بیمه بیکاری پرداختنی          ××××××

              حساب بانک                 ×××××××

بابت پرداخت بیمه های پرداختنی 3% و 20% و7%طبقه بندی: نحوه صدور سند حسابداری حقوق و دستمزد پرداختنی و پرداخت شده، 
برچسب ها: صدور، سند، حسابداری، حقوق، پرداختنی، و، پرداخت شده،
ارسال توسط محمد فراهانی
نمایش نظرات 1 تا 30

VPN setup

قالب وبلاگ

دانلود رایگان