تبلیغات
وبـلاگ تـخـصـصـی حـسابداری و حسابرسی - دستمزد یا حقوق و قانون كار (1)
وبـلاگ تـخـصـصـی حـسابداری و حسابرسی
کفی بالله حسیبا

مرتبه
تاریخ : 8 اردیبهشت 90

 

 

 

كارگر :

ازنظر قانون كسی است كه به هر عنوان درمقابل دریـافت حـق السعی اعـم ازمزد،حقوق،سهم سود

وسایر مزایا به درخواست كارفرما كار كند .

كارفرما :

شخصی است حقیقی یا حقوقی كه كارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت  حق السعی

كار میكند .

مجموع ساعات كار در هفته 44 ساعت میباشد و بیش از آن اضافه كار محسوب  میشود .

برای هر ساعت اضافه كار 40 ٪ اضافه بر مزد پرداخت می شود .

اوقات نماز و نهار واعمال ماه رمضان ... ج‍زء ساعات كار محسوب نمی شوند .

نحوه محاسبه اضافه كاری:

دستمزد روزانه = مزد ماهانه تقسیم بر 30

مزد یكساعت كار = مزد روزانه تقسیم بر 33/7

مزد یكساعت اضافه كار = 4/1 *  مزد یكساعت كار عادی

مـزد مـاهـانـه عبـارتست از همه عواملی كه بطور معمول ماهیانه و ثابت پرداخت

میشود. مثل حقوق پایه سختی كار، حق سرپرستی ،فوق العاده شغل ...

مواردی مانند فوق العاده نوبت كاری ، تفاوت تطبیق ، ...در محاسبه اضافه كار منظور

نمیشود .

روز جمعه روز تعطیل هفتگی كارگران با استفاده از مزد میباشد .كارگری كه روز جمعه

كار میكند در مقابل عدم استفاده از تعطیل جمعه 40%  اضافه بر مزد دریافت میكند.

 مزد روز جمعه = 4/1 * مزد روز عادی

مزد یكساعت كار در روز جمعه = مزد روز جمعه تقسیم بر 33/7

مزد یكساعت اضافه كار در روز جمعه = مزد یكساعت كار در روز جمعه *4/1

شركتهایی كه در ازاء 44 ساعت كار در 5 روز پنـج شنـبه و جـمعه تعطـیل هسـتند

مزد هر یك از دو روز تعطیل هفتگی برابر با مزد روزانه خواهد بود.

علاوه بر تعطیلات رسمی روز كارگر 11 اردیبهشت جزء تعطیلات رسمی كارگران بوده

و در صورت كاركرد حقوق آنان بصورت اضافه كار 4/1  محاسبه میشود .

سالانه كارگران با استفاده از مزد و احتساب 4 روز جمعه ، یكماه مرخصی استحقاقی

دارند یعنی 26 روز كاری .

كارگر نمیتواند بیش از 9 روز از مرخصی سالانه خود را ذخیره كند (ماده 69 قانون

كار) حق برخورداری ازسه روز مرخصی با استفاده از موارد زیر امكان پذیر است :

الف : ازدواج دائم

ب : فوت همسر، پدر،مادر و فرزندان( ماده 73 )

اگر تعطیلات رسمی بین روزهای مرخصی قرار بگیرد روزهای تعطیل هم مرخصی

محسوب میشود.

مثلا :  اگر چهارشنبه و شنبه را مرخصی بگیرید  4  روز از مرخصی شما كسر خواهد

شد ( در صورتیكه پنج شنبه تعطیل كاری شركت باشد.)

وقتی میخواهید شركتی را ترك كنید كارفرما باید موارد زیر را پرداخت كند.

  1 - ذخیره مرخصی = تعداد روزهای مرخصی ذخیره شده * مزد یك روز كار

2
- مزایای پایان كار(سنوات) = بـرای كـارگـری كـه یـكسال یـا بیــشتر اشـتغـال داشته

برای هر سال سابقه اعـــم از متـوالـی یا متناوب براساس آخرین حقوق ، مبلغی معادل

یكماه  حقوق بــعــنوان مـــزایای پایان كارپرداخت نماید. ازاین مبلغ بیمه و مالیات كسر

نمیشود  . در صورتیكه اگر این مبلغ در حین كار پرداخت شود مشمول كسورات ( 10

٪ مالیات ) میشود .

مبنای محاسبه ذخیره سنوات ؛ طبق قانون حداقل ممكن سالی یكماه بر اساس آخرین

حكم حقوقی فرد كه آیتم های شامل آن تمامی موارد حكم است بجز خواربار.مسكن.اولاد

وبن وپاداش تولید و سود تولید ونظایر این

جنانجه كارگر پس ازدریافت این سنوات باهمین كارفرما ادامه فعالیت (قرارداد) بدهد

این مبلغ مشمول مالیات است . كه معمولا برای راحتی كار 10% در نظر گرفته می

شود هر چند مورد ایراد است. مبلغ فوق مشمول كسورات بیمه ومالیات نیست

معمولا" شركتها مزایای پایان خدمت كاركنان خود را در پایان همكاری با آنها پرداخت

مـــی نــمایــند ( ذخیره می گیرند ) چون این كار باعث می شود كه مالیاتی از این بابت

پرداخت نكنند . اماشركتهایی كه به صورت سالانه پرداحت می كنند ه مالیات ان نیز می

بایستی پرداخت شود

هرنفـردرسال حـداكـثرمجـاز به ذخــیره نه روزازمرخصی خود مـیباشد ومرخصـی های

استـفاده نشده ایشان سوخت شده تلقی میشود مگرتوافقی با كارفرما داشته باشد .

 مبنای محاسبه ذخیره مرخصی استفاده نشده ؛ طبق قانون حـــداقل مـمكـن سالی یكماه

بر اساس آخرین حكم حقـوقـی فرد كه آیتم های شامل آن تمامی موارد حكم است بــجــز 

خواربار.مسكن.اولاد وبن وپاداش تولید وسود  تولید و نظایر این .

مبلغ فوق مشمول مالیات است ولی بیمه نیست

 عـیـدی و پـــاداش :

   مبلغ عیدی و پاداش پایان سال برای كاركنانی كه یك یا بیش از یك سال سابقه خدمت

درشرکت مربوطه را دارند به نسبت یكسال كار مــعــادل 60 روزآخرین مزد ، بـعـنوان

عیدی و پاداش، به شرطی كه ازمعادل نود روز حداقل مزد تجاوز نكند.

این مبلغ مشـمول معافیت یك ماه حقــوق كه هرسـال اعـلام می شود بوده ومازاد طـبق

ماده 84 و85 قانون مالیاتها مشمول مالیات می شود  كه معمولا برای راحتی كارگر

 10 ٪ در نـظر گرفته میشود.

مبلغ فوق مشمول مالیات است ولی بیمه پذیر نیست .
طبقه بندی: دستمزد یا حقوق و قانون کار (1)، 
برچسب ها: دستمزد، حقوق، قانون کار،
ارسال توسط محمد فراهانی

VPN setup

قالب وبلاگ

دانلود رایگان