تبلیغات
وبـلاگ تـخـصـصـی حـسابداری و حسابرسی - دستمزد یا حقوق و قانون مالیات و بیمه (2)
وبـلاگ تـخـصـصـی حـسابداری و حسابرسی
کفی بالله حسیبا

مالیات حقوق و مزایا:

معافیت سالیانه مالیات حقوق از ابتدای سال 81 ،میزان 60 برابر حداقل حقوق مبنا به

 

یكصد و پنجاه برابر اصلاح شد وتبصره های 1و2ماده 84 قانــون مـالـیاتـهـای مستقیم

 

مربوط به 25% بخشودگی و مقررات مالیات اضافه كاری حذف شده است. 

 

طبق بند 6 ماده 91 (اصلاحیه ) بجز هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل

 

كه ازمالیــات مــعاف میـباشـند ، سـایرفـوق الـعاده ها ؛ بدی آب و هوا ، محرومیـت از

 

تسهـیلات زندگی ، محل خدمت ، اشتغال خارج از مركز ، مناطق مرزی ، سختی شرایط

 

محـیط كار ، نوبـتكاری ، كشـیك ، جـذب ‌، فــوق العاده تحویل داری ( كسرصندوق ) ،

 

مزایای ارزی ‌و اشتغال مامورین در خارج از كشور مشمول مالیات میباشند.

عیدی سالانه وپاداش آخرسال جمعا معادل یك دوازدهم میزان معافیت مالیاتی ازپرداخت

 

مالیات معاف است.


 
جانبازان صرفنظر از درصد جانبازی ،وآزادگان ،صد در صد معاف از مالیات بر درآمد

 

حقوق و مزایا خواهند بود . بند14 ماده 81

 

پـنجـاه درصـد مـالـیات حـقوق كـاركنان شـاغل در مـناطق كـمتر تـوسعه یافته طبق

 

فهرست سازمان مدیریت  و برنامه ریزی بخشوده میگردد.  ماده 92 اصلاحی   

 

مزایای غیر نقدی پرداختی مشمول مالیات معادل دو دوازدهم معافیت خواهد شد (بند

 

 11 ماده 91)

 

معافیت سالانه درآمد حقوق كاركنان (سال 81)

 

000ر400ر17= 400 * 150 * 290 طبق جدول سالانه دارایی

 

 معافیت ماهانه درآمد حقوق كاركنان‌( سال 81)

 

 000ر450ر1 = 000ر400ر17 / 12 طبق جدول سالانه دارایی .

 

كمك هزینه عائله مندی و حق اولاد از مالیات معاف است .

 

 مثال :

حقوق 000ر000ر4      فوق العاده جذب 000ر800       فوق العاده محرومیت ازتسهیلات

 

زندگی 000ر200    فوق العاده بدی آب و هوا 000ر100    فوق العاده محل خدمت 000ر120

 

  فوق العاده نوار مرزی 000ر150    فوق العاده اضافه كاری 000ر600

 

  درآمد حقوق و فوق العاده های مستمر ماهانه =

 

000ر370ر5=000ر000ر4+000ر800+000ر200+000ر100+000ر120+000ر150


 درآمد حقوق مستمر سالانه = 000ر440ر64 = 000ر370ر5 *12

 

 درآمد مشمول مالیات سالانه = 000ر040ر47= 000ر400ر64 - 000ر400ر17

 

 مازاد مشمول نرخهای مقرر در ماده 131 اصلاحی طبق جدول

 

 

                                     400ر50 = 00ر040ر47 - 000ر000ر42

 

                                     000ر008ر1 = 000ر040ر5 * 20%

 

  مالیات سالانه                 000ر208ر5 = 000ر00042+000ر008ر1

 

 مالیات ماهیانه                  000 ر434 = 000ر208ر5 /12

 

 مالیات اضافه كار ماهانه     000ر120 = 000ر600 * 20%

 

مالیات حقوق و اضافه كار    000ر554 = 000ر434 + 000ر120

 

 

معافیت ماده 84 (معافیت مالیات حقوق) درحالت كلی بصورت زیر محاسبه میشود:    

 

1- عدد مبنای جدول حقوق (نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت (عدد ثابت 400)

 

2- ضریب حقوق كاركنان دولت كهمعمولا در ابتدای هر سال توسط هیات وزیران

 

مشخص میشود.

 

3- عدد ثابت 150

 

ضریب ثابت سال 84 عدد 454 اعلام شده است .

 

معافیت سالانه                         000ر240ر27 = 400 * 150 * 454

 

معافیت ماهانه                         000ر270ر2 = 12 / 000ر240ر27

 

درآمدی كه شخــص حقیــقی در خدمـت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی )در قبال

 

تسلیم نیروی كار خود بابت اشتغال برحـسب مــدت یـا كـار انـجـام یـافــــــته بطـور نقد

 

یا غیر نقـد تحصـیل میكنـد مشـمول مـالیات بر درآمد حقوق است .

 

درآمد حقوق درمدت ماموریت خارج ازكشوركه( از طرف دولت یا اشخاص مقیم ایران 

 

پرداخت شود) از منابع ایرانی عاید شخص شود مشمول مالیات بر درآمد حقوق است

 
طبقه بندی: دستمزد یا حقوق و قانون بیمه و مالیات (2)، 
برچسب ها: دستمزد، یا، حقوق، و، قانون مالیات و بیمه (2)،
ارسال توسط محمد فراهانی

VPN setup

قالب وبلاگ

دانلود رایگان