تبلیغات
وبـلاگ تـخـصـصـی حـسابداری و حسابرسی - تسلیم اظهارنامه بدون صورتهای مالی حسابرسی شده و حسابرسی مالیاتی
وبـلاگ تـخـصـصـی حـسابداری و حسابرسی
کفی بالله حسیبا

 

تسلیم اظهارنامه، بدون صورت‌های مالی حسابرسی شده

 

   به موجب آیین‌نامه راهكارهای افزایش ضمانت اجرایی وتقویت حسابرسی كه در جلسه 31/6/1387 بتصویب

 

 وزیران عضو كمیسیون اقتصاد  رسیده  است سازمان امور مالیاتی كشور مكلف است  با رعایت  قوانین و مقررات

 

مربوط ، اظهارنامه شركت‌های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و شركت‌های تابعه و وابسته

 

به آنها، شركت‌های سهامی عام و شركت‌های تابعه و وابسته به آنها ، شركت‌های موضوع بندهای الف و ب ماده 7

 

اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی ، شعب و نمایندگی شركت‌های خارجی ، موسسات و نهادهای عمومی غـیردولتی

 

 و شركت‌ها ، سازمان‌ها و موسسات تابعه و وابسته به آنها و اشخاص حقیقی و حقوقی كه فروش سالانه آنها بیش از 8

 

میلیارد ریال یا جمع دارایی‌های آنها بیش از 16 میلیارد ریال باشد را تنها به انضمام صورت‌های مالی حسابرسی شده

 

 بررسی و درصورت عدم ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده،بر مبنای علی‌الراس نسبت به تشخیص مالیات اقدام

 

 كند. الزامی به تحویل صورت‌های مالی حسابرسی شده همراه با اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی تسلیم اظهارنامه

 

مالیاتی نیست. تحویل ندادن آن در این مهلت منجر به تشخیص مالیات به طور علی‌الراس نمی‌‌شود و این‌گونه مودیان

 

هنوز فرصت دارند تا تمهیدات لازم را برای حسابرسی صورت‌های مالی خود انجام دهند.

 

از سوی دیگر به استناد ماده 110 اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی موظفند، تنها اظهارنامه و حساب

 

 سود و زیان متكی به دفاتر و اسناد و مدارك خود را همراه با فهرست هویت شركا و سهامداران و میزان سهم‌الشركه

 

 یا تعداد سهام و نشانی هـر یـك از آنـها را به اداره امور مالیـاتی كه محل فعـالیت شـخص حقوقی در آن واقع

 

است، تسلیم كند و مكلف كردن مودیان به ارائه هر مدرك دیگر از جمله صورت‌های مالی حـسابرسی شده به همراه

 

اظـهارنامه و تجـویز تشخیـص علی‌الراس در صورت عدم ارائه این مدارك امری خلاف قانون و در تناقض آشكار

 

 با مفاد مواد 97 و 110 اصلاحی قانـون مالیات‌های مستقیم است. بنابراین لازم است اشخاص موضوع این آیین‌‌نامه

 

به موارد زیر توجه كنند:


1 - در صورتی كه اشخاص علاوه بر حسابرسی صورت‌های مالی، درخواست حسابرسی مالیاتی را نیز از حسـابـدار

 

 رسـمی داشته‌باشند. تكلیف این اشخاص از قبل كاملا مشخص بوده و همانند گذشته، در هنگام تسلیم اظهارنامه

 

باید علاوه بر اظهارنامه مالیاتی و ضمایم آن، قرارداد حسابرسی مالیاتی كه تاریخ تنظیم آن قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه

 

مالیاتی اسـت را نیز به اداره امور مالیاتی تسلیم كنند. این اشخاص باید گزارش حسابرسی صورت‌های مالی را به

 

ضمیمه گزارش حسابرســی مالیاتی، حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور

 

مالیاتی تسلیم كنند. یادآور می‌شود در مورد شركت‌های سهامی، ادارات امور مالیاتی موظف شده‌اند صورتجلسه

 

مجمع عمومی صاحبان سهام را كه حسابرس و بازرس در آن حسب مــورد از بیـن موسسات حسابرسی عضو جامعه

 

حسابداران رسمی ایران، حســابداران رسـمی شـاغـل انفرادی یا سازمان حسابرسی انتـخاب شده‌اند و نیز آگهی روزنامه

 

رسـمی مبنی بر انتخاب بازرس قانونی را از شركت‌ها اخذ كنند و حسب درخواست اداره امور مالیاتی این مدارك باید به

 

آنان ارائه شود، اما الزامی به ارائه این دو مدرك در مواعدتسلیم اظهارنامه یا گزارش حسابرسی صورت‌های مالی و گزارش

 

حسابرسی مالیاتی به اداره امور مالیاتی وجود ندارد.

 

2 - در صورتی كه اشـخاص بخـواهند فـرآیند تشخیص مالیاتشان راسا توسط اداره امور مالیاتی انجام شود. در این

 

صورت، تنها اظهارنامه مالیاتی و ضمایم آن در موعد مقرر تسلیم اظهارنامه مالیاتی ارائه می‌شود. برای ارائه صورت‌های

 

 مالی حسابرسی شده به اداره امور مالیاتی نیز تا زمان مطالبه اسـناد و مـدارك مـورد نیاز برای رسـیدگی به عملكرد مالیاتی

 

اشخاص از سوی سازمان امور مالیاتی زمان موجود است. دوباره متذكر می‌شود كه هـیچ دسـتورالعـمل یا بخشـنامه‌ای

 

از سـوی سازمان امور مالــیاتی برای تعــیین مـحدوده زمانی در خـصوص ارائه صـورت‌های مالی حـسابرسی شده در

 

مورد اشخاصی كه مشمولآیین‌نامه یادشده بوده و می‌خواهند رسیدگی مالیاتی آنها از سوی اداره امور مالیاتی انجام شود،

 

صادر نشده است و با توجه به صـــراحت بند 6 این آییــن‌نامه، ادارات امــور مالیــاتی در مقـطع آغـاز بررسی اظهارنامه

 

مالیاتی باید اقدام به دریافت صورت‌های مالی حسابرسی شده كنند.

 

بنابراین اشخاص مشمول این آیین‌نامه كه می‌خواهند رسیدگی مالیاتی آنان از سوی ادارات امور مالیاتی انجام شود، تا

 

 زمان آغاز رسیدگی مالیاتی توسط كارشناسان امور مالیاتی فرصت دارند تا حـسابرسی صورت‌های مـالی خود را

 

انجام دهند. طبق قاعده این فرجــه زمـانی به منـظور ارائه گزارش حــسابـرس نمی‌تواند از مهلت سه ماهه مندرج در

 

 ماده 272 برای تحویل گزارش حــسابــرسـی صـورت‌های مالی در مورد اشخـاصی كه از خدمات حسابداران رسمی

 

برای انجام حسابرسی مالیاتی استفاده می‌كنند، كمتر باشد.

 
طبقه بندی: تسلیم اظهارنامه بدون صورتهای مالی حسابرسی شده و حسابرسی مالیاتی، 
برچسب ها: تسلیم، اظهارنامه، بدون، صورتهای، مالی، حسابرسی، شده، و، مالیاتی،
ارسال توسط محمد فراهانی

VPN setup

قالب وبلاگ

دانلود رایگان