تبلیغات
وبـلاگ تـخـصـصـی حـسابداری و حسابرسی - تشخیص درآمد مشمول مالیات از طریق علی الراس (1)
وبـلاگ تـخـصـصـی حـسابداری و حسابرسی
کفی بالله حسیبا

 

تشخیص درآمد مشمول مالیات از طریق علی الراس

در صورتیکه امکان تعیین درآمد واقعی مودی طبق دفاتر قانونی یا اسناد و مدارک ابرازی یا به دست

 آمده واز طریق رسیدگی به دفاتر یا اسناد و مدارک مزبور امکان پذیر نباشد ؛ درآمد مشمول مالیات

مودی از طریق علی الراس مشخص خواهد شد.

موارد تشخیص درآمد مشمول مالیات از طریق علی الراس : ماده 97 ق.م.م

1- درصورتیکه تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه و سود و زیان

حسب مورد تسلیم نشده باشد.

2- در صورتیکه مودی به درخواست کتبی اداره امور مالیاتی مربوطه از ارائه دفاتر و یا مدارک

حساب  موجود در محل کار خود ؛ خودداری نماید.در اینصورت اگر مودی قشمتی از ارائه قسمتی از

مدارک خودداری نماید که مربوط به حساب هزینه باشد از احتساب آن جزء هزینه های قابل قبول

خودداری می شود و اگر مربوط به درآمد باشد درآمد مشمول مالیات این قسمت از طریق علی الراس

تعیین خواهد شد.

 3- در صورتیکه دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره

امور مالیاتی غیر قابل رسیدگی تشخیص داده شود. یا بدلیل عدم رعایت موازین قانونی و آیین نامه

 های مربوطه مورد قبول واقع نشود.

در اینصورت مراتب باید با ذکر دلایل کافی کتبا به مودی ابلاغ و پرونده برای رسیدگی به هیئتی متشکل

از سه نفر ؛ حسابرس منتخب رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور احاله گردد.و مودی می تواند

ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ با مراجعه به هیئت حل اختلاف مالیاتی نسبت به رفع اشکال رسیدگی و

ادای توضیح کافی در مورد نحوه رعایت موازین قانونی و آیین نامه حسب مورد اقدام نماید.

هیئت مکلف است ظرف 10 روز پس از انقضای یکماه فوق ؛نظر خود را با توجیهات و دلایل لازم و

کافی به اداره امور مالیاتی اعلام نماید تا بر اساس آن اقدام گردد.

نظر هیئت با اکثریت مناط اعتبار است و نظر عضوی که در اقلیت قرار گیرد باید در صورتجلسه درج

گردد.

در مواردی که هیئت نظر اداره امور مالیاتی را در مورد غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر مودی مردود

اعلام می کند باید مراتب رابه دادستانی انتظامی مالیاتی نیز اعلام نماید.

ماخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات در زمان تشخیص از طریق علی الراس:

ماده  98 ق.م.م

در این موارد اداره امور مالیاتی باید پس از تحقیقات و بررسی های لازم و کسب اطلاعات مورد نیاز

از مراجع مختلف دولتی و غیر دولتی ، ابتدا قرینه (دلیل فعالیت مثل خرید و فروش و ......) یا قرائن

مذکور در این قانون را که متناسب با وضعیت و موضوع فعالیت مودی باشد انتخاب و دلایل انتخاب

نوع قرینه یا قرائن و رقم آن ها را با توجیه کافی در گزارش رسیدگی قید نماید و سپس با اعمال

ضریب یا ضرایب مقرر در قرینه یا قرائن انتخابی، درآمد مشمول مالیات مودی را تعیین نماید.

یعنی:

           ضریب مالیاتی × قرینه مالیاتی = درآمد مشمول مالیات

در صورتیکه به چند قرینه اعمال ضریب می شود معدلی که از نتایج اعمال ضرایب به دست می آید

درآمد مشمول مالیات خواهد بود.

 

 
طبقه بندی: درآمد مشمول از طریق علی الراس، 
برچسب ها: تشخیص؛ درآمد؛ مشمول ؛مالیات؛ از؛ طریق ؛علی الراس،
ارسال توسط محمد فراهانی

VPN setup

قالب وبلاگ

دانلود رایگان