تبلیغات
وبـلاگ تـخـصـصـی حـسابداری و حسابرسی - حسابداری در شرکتهای پیمانکاری (2)
وبـلاگ تـخـصـصـی حـسابداری و حسابرسی
کفی بالله حسیبا

ادامه حسابداری در شرکتهای پیمانکاری (2)

تحویل موقت

زمانی که 97% عملیات پیمان انجام شود پیمانکار ضمن اعلام

موضوع از طریق دستگاه نظارت و با تشکیل کمیسیونی مرکب

از نمایندگان پیمانکار و کارفرما و اداره حسابداری کارفرما و دستگاه

نظارت ،اقدام به تحویل موقت پیمان نموده وانجام کارهای جزئی را

متقبل میشود:

اقداماتی که در زمان تحویل موقت صورت میگیرد:

1- برچیده شدن کارگاه توسط پیمانکار

2- ابطال ضمانتنامه حسن انجام کار

3- ابطال ضمانتنامه پیش پرداخت

4- تهیه صورت وضعیت قطعی

5- تهیه صورتحساب قطعی پیمان

6- تهیه سود و زیان پیمان و بهای تمام شده دارایی تکمیل شده

7- استرداد نصف سپرده حسن انجام کار

صورت وضعیت قطعی تا یکماه پس از تحویل موقت بر اساس اسناد پیمان و بدون

منظور نمودن مصالح پای کار تهیه و مهندس ناظر ظرف سه روز برای تصویب به

کارفرما ارسال میکند.کارفرما پس از وصول ظرف دو ماه پس از رسیدگی نظر خود

را اعلام میدارد.

صورتحساب نهایی :

ظرف مهلت سه ماه از تصویب صورت وضعیت قطعی توسط کارفرما

 تهیه میشودو عبارتست از :مبلغ صورت وضعیت قطعی و مبلغی که

براساس اسنادومدارک پیمان به مبلغ فوق افزوده یاازآن کسرمیشود 

 مانندوجوه ناشی ازتحویل آحادبهابهای مصالح،تجهیزات،ماشین آلات

 تحویلی کارفرمابه پیمانکار ومبلغ جبران خسارت یاجریمه  رسیدگی 

 و قطعی شده .

این صورتحساب برای دو  طرف پیمان قطعی و لازم الاجراست وظرف

یکماه هر گونه طلب یا بدهی باید پرداخت شود.

تحویل قطعی :

پس از دوره تضمین و به تقاضای پیمانکار و تایید مشاور اعضای هیئت

 تحویل قطعی تشکیل و پس از بازدید از کارها موضوع پیمان قطعی

میگردد.وجودهر گونه عیب نقص به کارفرما حق میدهدتاآنراباهزینه

 پیمانکار بعلاوه 15% بیشتر رفع نماید0

 هزینه های حفاظت و نگهداری و بهره برداری کارهای تحویل موقت

شده در دوره تضمین بعهده کارفرماست .

انواع تضمین برای معاملات دولتی :

- ضمانتنامه بانکی وموسسات اعتباری غیربانکی موردتاییدبانک مرکزی

- ضمانتنامه بیمه ای

- وجه نقد

- سفته با امضاهای مجاز و مهر شرکت

- وثبقه ملکی معادل 90 درصد ارزش کارشناسی رسمی آن

- اورق مشارکت بی نام منتشره از سوی وزارتخانه ها

- مطالبات قطعی شده قراردادها از سوی دستگاههای اجرایی و

 ذیحسابان  مربوطه

انواع تضمین قراردادهای بلند مدت پیمانکاری

- تضمین شرکت در مناقصه :بر حسب درصدی از اجرای کار ،تایکصد

میلیون ریال 5درصد،مازادبر یکصد میلیون تاده میلیون ریال بعدی برابر

 5 درصدمازاد بر ده میلیون، تا یک میلیون ریال برابر سه درصد،مازاد بر

یک میلیون ریال معادل دو رصد .

- تضمین انجام تعهدات :معادل 5 دصد مبلغ اولبه پیمان بصورت

ضمانتنامه بانکی و ....

- تضمین پیش پرداخت :درحال حاضر معادل 20درصد مبلغ اولیه پیمان

در سه قسط که قبلا توضیح داده شد

- تضمین حسن انجام کار : از هر صورت وضعیت 10 درصد کسر که

50درصد پس از تحویل موقت و مابقی بعد از تحویل قطعی آزاد

می شود

بیمه (ماده 38 )

کسر 5درصدناخالص کاکردازهر صورت وضعیت توسط کارفرما،که این

سپرده تا زمان ارائه مفاصا حساب از بیمه توسط پیمانکارنزدکارفرما

باقی میماند

حق بیمه قراردادپیمانکاری 6/6درصدناخالص کارکرد (6/1 پیمانکارو 5

 درصدکارفرماو مجموع حق بیمه قراردادپیمانکاری  6/درصدحق بیمه 

بیکاری است .

حق بیمه قراردادمشاوره 6/15 درصدناخالص کارکرد که سهم مهندس

 مشاور 6/3درصدوسهم کارفرما 12درصدوبیمه بیکاری6/1درصد است

حق بیمه پیمانهایی که مرتبط با طرحهای عمرانی نیست :

1- قراردادهای دستمزدی:

 که مصالح کلا توسط کارفرما تهیه وحق بیمه 15دصد ناخالص کارکرد

 بعلاوه  9/1 (یک نهم ) حق  بیمه بیکاری.

2- قرارداد دستمزد و مصالح :

هزینه کل مصالح ،دستمزد و ابزار بعهده پیمانکار است و حق بیمه بر

 مبنای 7درصد ناخالص کاکرد باضافه 9/1 (یک نهم) بیمه بیکاری

محاسبه میشود.

- در این پیمانها کارفرما از هر صورت وضعیت 5درصد بیمه کسر و آنرا

 سپرده میکند تا پس از ارائه مفاصا حساب پرداخت کند

- پیمانکار هر ماهه لیست کارکنان خود را تهیه و بیمه آنها را محاسبه و

پرداخت میکند.

- پس از  اتمام پیمان ،پیمانکار بر اساس درصدهای بالا (15% و 7 %

 و 9/1 بیم بیکاری) بیمه را محاسبه و پرداخت میکند.

- اگر این مبلغ از مبلغ پرداخت شده که طبق لیست حقوق محاسبه

میشود بیشتر باشد مابه التفاوت به سازمان پرداخت میشود و اگر

کمتر باشد مبلغی باز نمیگردد.

 مثال :

مبلغ پیمان دستمزدی 000ر000ر100 ریال و  در طول پیمان و طبق

لیست حقوق 000ر000ر10 ریال حق بیمه پراخت شده است .

 

000ر000ر15 = %15*000ر000ر100                              

667ر666ر1=9/1*000ر000ر15                    

667ر666ر6=000ر000ر10-667ر666ر16 قابل پرداخت                                          

 

 




طبقه بندی: حسابداری در شرکتهای پیمانکاری (2)، 
برچسب ها: حسابداری، در، شرکتهای، پیمانکاری (2)،
ارسال توسط محمد فراهانی

VPN setup

قالب وبلاگ

دانلود رایگان