تبلیغات
وبـلاگ تـخـصـصـی حـسابداری و حسابرسی - حسابداری در شرکتهای پیمانکاری (3) روش حسابداری
وبـلاگ تـخـصـصـی حـسابداری و حسابرسی
کفی بالله حسیبا

حسابداری در شرکتهای پیمانکاری (3) روش حسابداری پیمانهای بلند مدت

الف ) روش درصد پیشرفت کار

ب) روش کار تکمیل شده

در روش درصد پیشرفت کار ،درامد وهزینه و سود بتدریج . به تناسب پیشرفت و در پایان هر دوره

مالی شناسایی میشود.

در روش کار تکمیل شده ،شناسایی درآمد هزینه و سود زمانی صورت میگیرد .که کل پیمان یا بخش

 عمده ای از آن تکمیل و کارهای جزئی باقی مانده باشد.

طبق استاندارد حسابداری ایران :

هرگاه بتوان محصل یک پیمان بلند مدت را بگونه ای قابل اتکا برآورد کرد باید سهم مناسبی از درآمد

و مخارج  کل پیمان بعنوان درآمد و هزینه  در تاریخ ترازنامه شناسایی گردد.

حق بیمه ساختمانی =متراژ ساختمان * 40% *حداقل دستمزد ماهانه سال صدور پروانه

حداقل دستمزد * 40% * متراژساختمان

متراژ 95 متر سال 86برابرحداقل 1830000=1830000*40%*95=6954000

ثبت های حسابداری در دفتر پیمانکار

- خرید اسناد مناقصه :

پروژه در جریان مناقصه *****

                            موجودی نقد *****

- واریز سپرده شرکت در مناقصه

سپرده شرکت در مناقصه      *****

                              موجودی نقد *****

- برنده شدن شرکت در مناقصه

الف) انتقال مخارج به حساب پیمان

      پیمان در جریان پیشرفت    ****

                       پروژه های در جریان مناقصه ****

ب ) استرداد سپرده شرکت در مناقصه :

موجودی نقد ****

                سپرده شرکت در مناقصه      ****

- اگر از ضمانتنامه بانکی برای شرکت در مناقصه استفاده شود :

الف ) پرداخت سپرده شرکت در مناقصه بمیزان ده درصد به بانک

              سپرده نقدی صدور ضمانتنامه ****

                                            موجودی نقد ****

ب ) پرداخت کارمزد صدور ضمانتنامه

پروژه های در جریان مناقصه ****

                        موجودی نقد  ****

ج) ارائه وثیقه به بانک معادل 12% مبلغ پیشنهادی

حسابهای انتظامی . وثیقه ضمانتنامه شرکت در مناقصه  ****

                          طرف حسابهای انتظامی وثیقه ضمانتنامه شرکت در مناقصه ****

کل ضمانتنامه منهای سپرده نقدی* 120 درصد

د) ارائه ضمانتنامه بانکی به کارفرما

حسابهای انتظامی /ضمانتنامه شرکت در مناقصه  ****

           طرف حسابهای انتظامی / ضمانتنامه شرکت در مناقصه ****

 

                                    

 

 

 

 
طبقه بندی: حسابداری در شرکتهای پیمانکاری (3)، 
ارسال توسط محمد فراهانی

VPN setup

قالب وبلاگ

دانلود رایگان